خوشه های معرفت1و 2
48 بازدید
محل ارائه: دفتر امور تربیت اخلاقی معاونت تهذیب حوزه های علمیه
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیریت محتوا
زبان : فارسی
بیش از 2500 قطعه صوتی از اساتید اخلاق که در برنامه بهره ای از کلام بزرگان از رادیو قرآن پخش شده است