کیمیای وصال
46 بازدید
محل ارائه: دفتر امور تربیت اخلاقی معاونت تهذیب حوزه های علمیه
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیریت محتوا
زبان : فارسی
دوره کامل مبانی اخلاق 262 درس اخلاق ارائه شده توسط حضرت آیت الله محمد شجاعی پخش شده از رادیو قرآن